LA BIOMIMESIS

La idea de las ampollas Vitbot Va sorgir observant la natura. En primer lloc, en observar la natura, ens vam adonar que l’ovoide és la forma que tenen la majoria de la fruits, llavors, etc. És la solució òptima per a contenir la vida.

En segon lloc, també constatem que en la naturalesa hi ha un omnipresent patró de creixement: la proporció Phi. I, finalment, vam aprendre que la naturalesa utilitza el moviment en vòrtex perquè és el més efectiu per a contenir i mantenir l’energia. Des dels àtoms a les galàxies es mouen en vòrtex i, per descomptat, l’aigua dels rius i els oceans.

Les ampolles Vitbot són el fruit d’aquesta observació. Per això estan dissenyades en forma ovoide i en proporció Phi, perquè les begudes es moguin en vòrtex al seu interior.

«Podries veure la natura com un catàleg de productes. Tots ells s’han beneficiat d’un període de 3.800 milions d’anys d’investigació i desenvolupament.
Atès aquest nivell d’inversió, té sentit utilitzar-lo».

MICHAEL PAWLYN

«Quan mirem el que és veritablement sostenible, l’únic model real que ha funcionat durant llargs períodes de temps ha estat la naturalesa».

JANINE BENYUS

«Biomimesis és la ciència que estudia la naturalesa,
per solucionar aquells problemes humans que ella ja ha resolt milers d’anys abans».

ANDREA RINALDI

«Creiem que l’adopció generalitzada de solucions inspirades en la naturalesa catalitzarà una nova era dins el disseny i els negocis, que beneficiarà tant a les persones com a planeta. Fem que l’acte de demanar consell a la natura
sigui una part normal de la invenció quotidiana».

www.biomimicry.org

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search